maandag 13 september 2010

Het Nieuwe Leren

In opdracht van Kennisnet ontwikkelde One Architecture een visie op het Nieuwe Leren, parallel aan het Nieuwe Werken. Waar in het Nieuwe Werken de werknemer centraal staat, staat in het Nieuwe Leren de leerling centraal. De leerling kan zelf bepalen waar, hoe en wanneer hij studeert. Waar in het Nieuwe Werken digitale ontwikkelingen de mogelijkheid bieden voor werknemers om overal waar zij maar willen te werken, kan in het Nieuwe Leren de leerling zelf kiezen waar hij zijn digitale werkstuk inlevert. Gaming en augmented reality geven een nieuwe relatie tussen virtuele ruimte en fysieke ruimte.

Op dit moment zijn scholen vaak fysiek neutrale omgevingen
In de geschiedenis van de scholenbouw komt alles samen in een beperkte fysieke ruimte, het lokaal, die om veel te kunnen accommoderen een neutraal karakter heeft. Tegenwoordig is de school niet alleen meer fysiek. Scholen willen digitaal onderwijs. Scholen willen zelfstandig onderwijs, gericht op de leerling. Basisvorming, studiehuis en tweede fase zijn ingevoerd om hier ruimte aan te bieden. Maar verknoping van deze ambities op alle verschillende niveaus (digitale leeromgeving, zelfstandige leermogelijkheden, gedeelde werkplekken, flexibiliteit) heeft geleid tot ruimtes die teveel tegelijk moeten accommoderen. Deze ruimtes hebben de ambitie om fysiek, virtueel én mentaal geschikt te zijn voor een vorm van het Nieuwe Leren. Als resultaat hebben ook nu de ambities van scholen gestalte gekregen in neutrale, karakterloze ruimtes, met minimale fysieke flexibiliteit.

In het Nieuwe Leren vindt een ontkoppeling plaats van fysiek, mentaal en virtueel. Centrale gedachte bij de ontwikkeling van het Nieuwe Leren is de ontkoppeling tussen de fysieke, mentale en virtuele ruimte.

Techniek maakt het mogelijk om de school niet meer alleen fysiek te accommoderen, maar ook digitaal. Er zijn al volledig digitale scholen, die alleen op internet zitten (Voorbeelden hiervan zijn: Internet Home School en MIT Open Course Ware). De fysieke ruimte kan zich dankzij de techniek vrijer ontwikkelen, omdat ze bevrijd is van de functie en de plek. Wij hebben hier gefocust op drie aspecten:

1. Intensieve uitwisseling tussen school en stad


2. Het schoolgebouw wordt kleiner, maar meer specifiek


3. Leerlingen en leraren eigenen zich ruimtes toe

Zie voor meer informatie: Kennisnet