woensdag 28 januari 2009

School in de Buurt

Het Nederlandse schoolsysteem kent geen dure privéscholen. De school is een van de weinige plekken die volledig publiek zijn. De Nederlandse basisschool heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van het 'instituut van de bovenmeester' tot een nieuwe publieke ruimte; de school is de ontmoetingsplek voor de buurt geworden.
One Architecture ontwikkelt strategieën voor een uniek samenwerkingsproject: woningcorporatie de Key en scholengroep AMOS, met 35 basisscholen in Amsterdam, werken samen aan school- en buurtverbeteringen. In januari 2008 zijn pilotprojecten op drie basisscholen gestart: de Noordmansschool, de Kraemerschool en de Kinderboom.
De strategieën zijn gebaseerd op parallelle processen die vanaf 'dag 1' kunnen starten. Terwijl wordt gewerkt aan het ontwerp van een nieuw schoolgebouw, worden andere verbeteringen gedaan die een minder lange voorbereidingstijd hebben.
Als eerste stap activeren we het netwerk van de school om betrokkenheid bij de buurt te vergroten. Dit netwerk bestaat uit ouders, neven, nichten en buren van de schoolkinderen. Gelijktijdig realiseren we tijdelijke verbeteringen voor het schoolgebouw zodat het acute ruimtegebrek wordt aangepakt en de school een aantrekkelijk uiterlijk krijgt. Ondertussen wordt het nieuwe schoolgebouw ontworpen. Hierbij is het uitgangspunt dat de school zal functioneren als een gebouw met een echt stedelijk karakter. In zo'n gebouw vindt uitwisseling tussen school en buurt plaats, ontstaan onverwachte ontmoetingen en kan veilig geleerd en gespeeld worden.
Voor het uitvoeren van deze strategieën moeten vele bakens worden verzet op het gebied van financiering, bureaucratie en bouwreglementen. Met behulp van de lessen die geleerd zijn in de pilots, wordt verwacht deze strategieën te kunnen uitrollen voor scholen in de hele stad.

woensdag 21 januari 2009

Zoneparc: plein voor school en buurt


One Architecture werkt samen met Stichting Zoneparc aan het realiseren van een Zoneparc op de Noordmansschool in Amsterdam West. Zoneparc is een speelplein voor de school én voor de buurt. Zoneparc is een (her)ingericht schoolplein op een basisschool waarbij gebruik wordt gemaakt van drie zones; een gele zone (’Rust’ zone), een blauwe zone (’Multi-activiteiten’ zone) en een rode zone (’Sport’ zone).

Het unieke aan een Zoneparc is dat het schoolplein ingedeeld kan worden op de manier die bij een school past. Leerkrachten en leerlingen worden actief betrokken bij het proces om het schoolplein in te richten. Zoneparc Foundation Nederland (ZPFN) biedt volledige begeleiding en nazorg binnen de schoolmuren en de buurt. De kracht van het concept is dat school en buurt samen verantwoordelijk zijn voor het concept. Het geheel is ‘hufterproof’ en ook toegankelijk en uitdagend voor jonge kinderen.

Zoneparc is bedoeld voor innovatieve pauzemomenten, overblijfperiodes en naschoolse activiteiten. Daarnaast is Zoneparc een aanvulling op de lichamelijke opvoeding die reeds wordt aangeboden binnen de school. Zoneparc kan scholen ook helpen bij de samenwerking met organisaties en instanties uit de buurt (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen en sportbuurtwerk) door deze gebruik te laten maken van het Zoneparc buiten schooltijd en tijdens weekenden en vakantieperiodes. Op deze manier is een Zoneparc niet alleen een toegevoegde waarde voor binnen de school, maar voor de gehele buurt.

donderdag 8 januari 2009

Netwerkschool

De Netwerkschool is een denkmodel dat MBO-scholen helpt bij hun transformatie van traditionele school naar kennisintensieve dienstverlener. De Netwerkschool maakt optimaal gebruik van alles wat de bestaande stedelijke structuur te bieden heeft. Gevestigd op slechts een kleine basislocatie, bevindt de school zich voor het grootste deel op andere locaties in stad; bibliotheek, ziekenhuis, restaurant. Hechte samenwerking met bedrijven en instellingen zorgt voor praktijkonderwijs op locatie. In deze opzet wordt de stedelijke ruimte intensiever gebruikt en de bouwinvestering van de school geminimaliseerd.

De Netwerkschool heeft als doel het maatschappelijk rendement van de onderwijseuro te verhogen. Dat betekent hier concreet drie dingen: hoger leerrendement van studenten, meerwaarde-creatie voor de sociale omgeving van de school, verhogen van financieel rendement van de school.
De Netwerkschool is een denkmodel dat MBO-scholen helpt bij hun transformatie van traditionele school naar kennisintensieve dienstverlener. De school speelt dan in op de individuele leerwensen en leerstijl van de student.
De Netwerkschool biedt ook een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan docenten, door het MBO voor studenten intensiever, maar voor docenten juist minder arbeidsintensief te maken.
De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een MBO-school.

De Netwerkschool is ontworpen door One Architecture voor de publicatie Netwerkschool in opdracht van MBO 2010 door
De Argumentenfabriek.

maandag 5 januari 2009

Verslag Kopgroep:
Brede School als business case

Op 10 december jl. sprak Matthijs Bouw bij de Kopgroep over de rol van de Brede School in de stad. Lees het verslag van de Kopgroepbijeenkomst over de Brede School als business case op:
Verslag Brede School 10 December