donderdag 20 november 2008

De Brede School


De Buurt In

Theorie
Buurten bevatten natuurlijke netwerken van mensen. De basisschool is een goede vindplaats van een natuurlijk netwerk. Dezelfde mensen brengen hier dagelijks hun kinderen naar school, leren elkaar kennen en werken met elkaar. Wanneer een buurt wordt verbouwd, raakt de sociale structuur gedurende jaren ontregeld. Door vanaf dag 1 van de sloop, verbouw of nieuwbouw actieve betrokkenheid in de buurt op te zetten, wordt voorkomen dat de sociale structuur ontregeld raakt. Het natuurlijk netwerk van de ouders van de school is hierbij het aangrijpingspunt. Deze actieve betrokkenheid van ouders bij de buurt noemen we: De Buurt In. Doelgericht werken is de kern van De Buurt In. Hoe staat de buurt ervoor, wat heeft de buurt nodig en wat willen we bereiken?
De ouders van de basisschool nemen deel aan programma’s, die zijn afgestemd op de doelen voor de buurt. Programma’s zijn bijvoorbeeld gericht op meer werk, meer onderwijs en meer kunst. De programma’s versterken de bestaande natuurlijke netwerken, om zo de buurt te verbeteren op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied. Het natuurlijk netwerk van school en buurt zijn zo beter opgewassen tegen de veranderingen die de buurt gaat doormaken. Bovendien vormt het versterkte netwerk een stevige sociale ‘bodem’ voor de toekomstige nieuwkomers in de buurt. De buurt wordt op deze manier integraal aangepakt: mensen, programma’s en ‘bakstenen’ verbeteren zo samen de buurt.
Praktijk
In opdracht van AMOS/deKey heeft One Architecture in samenwerking met Carl Steinmetz van SAO De Buurt In opgezet voor de Noordmansschool in Slotermeer Zuid. Samen met de ouders van de school is gewerkt aan het opzetten van programma’s om het netwerk van school en buurt te versterken. In ouderbijeenkomsten is vastgesteld wat de buurt nodig heeft: meer werk, meer speelgelegenheden en meer leerondersteuning. Externe partners verzorgen programma’s gericht op de verbetering van deze onderwerpen. De Buurt In werd tijdens de buurtbijeenkomst op 22 mei gepresenteerd aan zo'n 500 ouders en buren van de Noordmansschool.  

maandag 17 november 2008

Marktplein in Marrakech

Transformatie
Het marktplein in Marrakech heeft twee gezichten: een dag- en een nachtgezicht. Overdag vertonen straatartiesten er hun kunsten, dwalen mensen over het plein en lopen her en der straatverkopers rond. Maar zodra de avond invalt, verandert het plein volledig van sfeer. Binnen korte tijd transformeert het plein naar een enorm openluchtrestaurant, waar marktverkopers staan te koken en iedereen kan aanschuiven. Als het donker wordt, is het marktplein in Marrakech de 'place to be' in de stad. Hier ontmoeten mensen elkaar, zien ze onverwachte dingen, kletsen, horen nieuwtjes en...eten. Bewoners, toeristen, kinderen, ouderen; iedereen beweegt door elkaar heen. Boven de tafels en de stalletjes hangt permanent een grote wolk van stoom, zoveel wordt er gekookt.

Publieke ruimte en de school
De dagelijkse transformatie van het marktplein in Marrakech maakt deze publieke ruimte tot een krachtig element in de stad. Kunnen kenmerken van het marktplein in Marrakech worden vertaald naar een school? Hoe zou dat werken? Kan een schoolplein dezelfde publieke centrumfunctie krijgen als het marktplein in Marrakech? Een plek waar ontmoeten, uitwisselen, emancipatie en het onverwachte een rol hebben? Kan de privéruimte in een school worden getransformeerd tot een publieke ruimte? Wat betekent dit voor het klaslokaal?

Kraemerschool 4 november 2008




Korte termijn ingrepen
In het kader van de samenwerking tussen AMOS en de Key spannen beiden zich in voor de Kraemerschool. Onderdeel van dit grote project zijn snelle ingrepen op de korte termijn. Zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van de school en het herinrichten van de entree. Tot voor kort was de Kraemerschool slecht zichtbaar voor de buurt maar daar is nu verandering in gekomen.

Blauwe bubbels
In nauwe samenwerking met AMOS, de Key en het schoolteam heeft One Architecture de buitenkant van de school opgepimpt volgens een gezamelijk ontwikkeld concept: blauwe bubbels. De kleur blauw verwijst naar de corporate identity van AMOS. De bubbels verbeelden de functie van de Kraemerschool in de buurt: een natuurlijke bron waar vanalles bruist en opborrelt en die zich verspreidt over de hele Wildemanbuurt en verder.

Samen schilderen
Samen met de schoolkinderen is gewerkt aan een persoon-
lijke invulling binnen dit concept. Kinderen hebben tekeningen gemaakt en teksten bedacht die verwijzen naar buurt, school en onderwijs. Zij hebben dit met behulp van sjablonen op de muren geschilderd. Hierdoor is het oppimpen van de Kraemerschool iets persoonlijks van de school geworden. Nieuwsgierige buurtbewoners kwamen kijken tijdens het schilderen; de school heeft nu al meer bekendheid in de buurt gekregen.


Meubelstukken
Een tweede korte termijn ingreep is de herinrichting van de entreeruimte van de Kraemerschool. De nieuwe inrichting van de entree past binnen het karakter van de AMOS school: gastvrij, open-minded en toegankelijk. Wederom volgens het concept van de blauwe bubbels zijn een aantal meubelstukken ontworpen. Zoals: een grote bank voor een kletspraatje tussen ouders en leraren, vitrines waar kinderen hun werkstukken kunnen hangen en een informatiebord met nieuws.

Toekomst
De korte termijn ingrepen krijgen een vervolg in het maken van een verbinding tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw van de Kraemerschool.

donderdag 13 november 2008

Matthijs Bouw spreker bij de Kopgroep

De brede school wordt steeds vaker als een kansrijke katalysator van stedelijke vernieuwing ingezet. Inmiddels zijn flink wat brede scholen gerealiseerd; ook in achterstandswijken. In die zin is het concept van brede school, een gevarieerd palet van diensten rond kinderen, al succesvol. Maar gaat het daadwerkelijk beter met buurten en wijken als gevolg van deze brede scholen? Gaan de huizenprijzen omhoog? Worden mensen gezonder? Is er minder inzet van politie en justitie nodig? Zijn er effecten op de werkgelegenheid? Of met andere woorden: verdient de brede school zich terug? En als dat zo is, kan je deze verdiensten ook incasseren? Kan je van de brede school een (sluitende) business case maken?

SEV, KEI en de Kopgroep hebben afgelopen jaar het idee van waardecreatie in gebiedsontwikkeling geexploreerd. SEV en de Kopgroep via het praktijkproject Duurzame Gebiedsexploitatie en KEI via haar KEI-business cases. Partijen hebben als conclusie getrokken: het waarde-denken biedt nieuwe gezichtspunten en dynamiek, maar als het gaat om de relatie tussen gebiedsinterventies en waardecreatie is nog veel onbekend. Genoemde partijen willen met casuistiek, onderzoek en andere vormen van kennisontwikkeling het gedachtegoed van waardecreatie en gebiedsontwikkeling verder verdiepen. De 'brede school' is een van de thema s. De 'Brede school als business case' staat centraal in een proeftuin die SEV, KEI en de Kopgroep willen starten. Om daarover met potentiele deelnemers en andere belangstellenden van gedachten te wisselen wordt een orientatiebijeenkomst georganiseerd.

Gespreksleiding
Marc van Leent, de Wijkplaats

Datum & locatie
Woensdag 10 december; 13.00 - 16.15 uur
Stadscafe De Observant, Amersfoort

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link