maandag 8 maart 2010

Klik hier voor meer informatie over de Vlinderboom.

Rekenmodel onderwijshuisvesting

Vanaf nu is het eenvoudig om de gemeentelijke lasten van onderwijshuisvesting berekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarvoor een rekenmodel ontwikkeld. Met dit rekenmodel kunnen gemeenten hun uitgaven onderwijshuisvesting inzichtelijk te maken. Ga naar de website van VNG voor het rekenmodel.

woensdag 3 maart 2010

Beter in de bak dan in de banken?!

"Gedetineerder in Nederlandse gevangenissen zitten in een beter binnenklimaat dan leerlingen van scholen." Dat zeggen Michiel Otto en Hans Ditter van PRC in de december-uitgave van Stedebouw&Architectuur. Het binnenklimaat van acht van de tien scholen is ondermaats. Scholen worden te goedkoop gebouwd want normkostenvergoeding is bij lange na niet toereikend. Als mogelijke oplossing zien Otto en Ditter het koppelen van initiële en exploitatiekosten. Hiermee ontstaat er voor de gemeente (de investeerder) een grotere drive om de school (de exploitant) zo duurzaam mogelijk te bouwen. Bovendien worden schoolbudgetten binnen de gemeente vaak doorgeschoven naar andere sectoren. Dit kan volgens hen worden vookomen door het schoolbestuur verantwoordelijkheden van de gemeente te geven; zogenaamde doorcentralisatie.

Een simpele manier om met de te lage onderwijsbudgetten om te gaan in het MBO is de door One Architecture ontwikkelde Netwerkschool.

maandag 1 maart 2010

Gemeenten laten schoolbudget liggen

Gemeenten geven minder geld uit aan hun scholen dan ze zouden kunnen. De Algemene Onderwijsbond deed hiernaar onderzoek dat leidde tot de volgende conclusies: Gemeenten laten bij elkaar 20% van hun budget (300 miljoen euro) liggen. Dat leidt tot achterstallig onderhoud, of tot noodinvesteringen van scholen zelf. Zo wordt geld voor onderwijs in stenen geïnvesteerd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hoe gul is mijn gemeente’ van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Gemeenten moeten het geld voor onderwijshuisvesting ook daaraan uitgeven”, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher “Een leerling heeft recht op een goede les in een prettig lokaal, niet één van beiden.”

Gemeenten krijgen van het rijk een budget voor onderwijshuisvesting, als onderdeel van het Gemeentefonds. Uit onderzoek van het Onderwijsblad blijkt hoe groot de verschillen zijn tussen gemeenten die extra bijleggen en zij die de hand stevig op de knip houden. Landelijk gezien geven alle gemeenten samen honderden miljoenen euro’s per jaar minder uit dan ze ontvangen voor onderwijshuisvesting.


Bron: Algemene Onderwijs Bond